ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน

ในตารางด้านบนจะมีราคาน้ำมันในประเทศไทย ส่วนที่เป็นกราฟนั้นจะเป็นราคาน้ำมันดิบซึ่งจะอธิบายให้ฟังว่าราคาน้ำมันดิบ 2 ตัวนี้ต่างกันอย่างไร

น้ำมันดิบจะเรียกตามชื่อของแหล่งผลิตซึ่งที่สำคัญของโลกจะมีอยู่ด้วยกัน 3 แห่งคือ น้ำมันดิบดูไบ น้ำมันดิบเบรนท์ น้ำมันดิบ WTI โดยทั้ง 3 แหล่งนี้คุณภาพของน้ำมันที่ได้มาจะไม่เท่ากันทำให้ราคาน้ำมันนั้นจะแตกต่างกันออกไป

น้ำมันดิบดูไบ
       น้ำมันดิบดูไบจะเป็นแหล่งน้ำมันจากใต้ทะเลทรายในแถบเอเซียตะวันออกกลาง โดยน้ำมันดิบในดูไบจะใช้เป็นตัวมาตรฐานราคาน้ำมัน เพราะว่าเป็นเพียงไม่กี่แหล่งที่สามารถผลิตน้ำมันได้ทันที โดยคุณสมบัติของน้ำมันจากที่นี้จะมีลักษณะที่ เบาและเปรี้ยว (light sout crude) มีค่า API Gravity อยู่ที่ประมาณ 31°
และมีกำมะถันประมาณ 2%

  น้ำมันดิบเบรนท์
มีแหล่งผลิตอยู่ทางแถบทะเลเหนือ จะอยู่ระหว่างเกาะอังกฤษกับคาบสมุทรสแกนดิเนเวีย โดยน้ำมันของที่นี้จะมีลักษณะ หวานและเบา(Sweet light crude) มี API Gravity อยู่ที่ 38.06 และมีกำมะถันอยู่ประมาณ 0.37%

  น้ำมันดิบWTI (West Texas Intermediate)
 น้ำมันดิบ WTI มีชื่อเรียกเต็มๆว่า “West Texas Intermediate” เป็นแหล่งที่ทวีปอเมริกาใช้อ้างอิงราคาน้ำมัน โดยคุณลักษณะของแหล่งนี้จะเป็นประเภทเดียวกับเบรนท์คือ หวานและเบา(Sweet light crude) และมีค่า API Gravity อยู่ที่ 39.6 ที่แตกต่างจากเบรนท์ก็คือน้ำมันที่นี้จะมีความเบากว่าและหวานกว่าเพราะมีกำมะถันน้อยกว่าคือ 0.24% คุณภาพที่ได้จะเป็นน้ำมันคุณภาพดีทำการผลิตใช้กันในประเทศ

อะไรทำให้ราคาน้ำมันเปลี่ยนแปลง?
-มีความต้องการมากขึ้นหรือลดลง
             – หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวหรือมีการเติบโตของเศรษฐกิจมากๆกิจกรรมที่ต้องใช้น้ำมันก็ต้องมากขึ้นด้วยทำให้ราคาน้ำมันนั้นก็ขยับตัวสูงขึ้นตามไป หากเศรษฐกิจไม่ขยายตัวความต้องการใช้มันก็ลดลงทำให้ราคาน้ำมันก็ลดตามลงไปด้วย
– ฤดูกาล ในช่วงฤดูหนาวในประเทศแถบยุโรปมีความจำเป็นจะต้องที่จะต้องใช้น้ำมันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นประชากรในปประเทศก็ไม่ใช่น้อยๆทำให้ความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มมากขึ้น ราคาน้ำมันก็ขเยิบตามขึ้นไปด้วย แต่ใช่ว่าหน้าร้อนความต้องการใช้น้ำมันจะลดลงเพราะว่าน่าร้อนคนก็อยากออกไปเที่ยวไปพักผ่อนทำให้การใช้น้ำมันก็ยังมีความต้องการมากเหมือนเดิม

ส่วนในประเทศไทยเราไม่สามารถที่จะผลิตน้ำมันใช้เองได้จึงจำเป็นต้องนำเข้ามาจากตลาดโลกซึ่งก็มีการสถานีต่างๆที่คอยมาให้บริการและด้วยเหตุผลที่ว่าน้ำมันเราจะต้องนำเข้าทำให้ราคาน้ำมันบ้านเราค่อนข้างสูง ซึ่งเมื่อมาถึงราคาน้ำมันที่หน้าปั๊ม จะถูกรวมมาหมดแล้วได้แก่ ต้นทุนของน้ำมัน ภาษีสรรพสามิต ค่าการตลาดของแต่ละปั้ม ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนน้ำมันเชื่อเพลิง กองทุนเพื่อนการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน จึงทำให้คนหันมานิยมให้พลังงานทางเลือกที่สามารถผลิตกันเองได้ภายในประเทสอาทิเช่น ก๊าซ LPG (ราคาLPG) และก๊าซ NGV ที่มีราคาถูกกว่า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*